Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Reduccionisme

En teoria de la ciència, denominació d’aquelles teories que fan servir les lleis o principis d’altres teories per a l’explicació dels seus fenòmens.

Enllaç permanent: Reduccionisme - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Reactivitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Reificació >