Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Reificació

Procés pel qual un concepte científic, abstracte per definició, es transforma en un objecte o cosa material.

Enllaç permanent: Reificació - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Reduccionisme | Glossari Psicologia de la personalitat | Reputació >