Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Reputació

Opinió en què és tingut algú o alguna cosa.

Enllaç permanent: Reputació - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Reificació | Glossari Psicologia de la personalitat | Saber >