Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Saber

Contingut mental aconseguit per la contemplació de la realitat. Es contraposa a coneixement, ja que aquest és un contingut mental aconseguit per mitjà de la manipulació de la realitat.

Enllaç permanent: Saber - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Reputació | Glossari Psicologia de la personalitat | Self >