Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Self

Teoria anglosaxona que s’utilitza en psicologia de la personalitat per a referir-se al “si mateix”.

Enllaç permanent: Self - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Saber | Glossari Psicologia de la personalitat | Sociabilitat >