Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Sociabilitat

Qualitat de sociable, és a dir, de viure en companyia d’altres persones.

Enllaç permanent: Sociabilitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Self | Glossari Psicologia de la personalitat | Taxonomia >