Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Taxonomia

Classificació d’elements en grups de diferent categoria, sense explicar-ne les causes.
Sistema de classificació d’objectes, individus o de qualsevol altre fenomen.

Enllaç permanent: Taxonomia - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Sociabilitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Teleològic >