Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Teleològic

Que té finalitat, dirigit a un objectiu determinat.

Enllaç permanent: Teleològic - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Taxonomia | Glossari Psicologia de la personalitat | Teoria explícita >