Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Teoria explícita

Cos doctrinal complet i sistemàtic sobre una matèria... una ciència, establert per tal d’explicar un conjunt de fets.

Enllaç permanent: Teoria explícita - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Teleològic | Glossari Psicologia de la personalitat | Teoria implícita >