Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Teoria implícita

Suposició especulativa d’acord amb la qual hom es comporta pràcticament, sense pretendre, però, excloure altres alternatives.

Enllaç permanent: Teoria implícita - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Teoria explícita | Glossari Psicologia de la personalitat | Test psicològic >