Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Test psicològic

Procediment o prova sistemàtica utilitzada per a observar la conducta i descriure-la amb l’ajuda de categories o escales numèriques. Instrument objectiu i tipificat en la seva aplicació, correcció i interpretació que compara la conducta i altres característiques psicològiques de dues o més persones.

Enllaç permanent: Test psicològic - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Teoria implícita | Glossari Psicologia de la personalitat | Tractament >