Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Tractament

En un context col.loquial designa diferents formes d’intervenció clínica psicològica; en un context metodològic significa els diferents valors d’una variable independent en un disseny experimental.

Enllaç permanent: Tractament - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Test psicològic | Glossari Psicologia de la personalitat | Validesa >