Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control

(f) Procés per mitjà del qual es generen les ordres d'actuació d'un robot industrial i es verifica i assegura el seu acompliment.

Nota: La distinció entre control, com a verificació d'un procés, i comanda, com a generació d'ordres, ha anat desapareixent per influència de l'anglès, que no fa aquesta distinció, i per la progressiva integració d'ambdues funcions.

ES control.

FR commande.

EN control.

Enllaç permanent: Control - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Consola de guiatge | Glossari Robòtica | Control adaptatiu >