Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control CP

(f) Control que s'exerceix de manera coordinada sobre dos o més eixos i que s'executa segons instruccions que especifiquen la posa següent, normalment obtinguda per interpolació sobre la trajectòria desitjada, i la velocitat d'avanç vers aquesta posa.

Nota: La sigla prové del terme anglès "continuous path control".

Sinònim: control de trajectòria contínua.

ES control de trayectoria continua.

ES control CP.

FR commande à trajectoire continue.

EN continuous path control.

EN CP control.

Enllaç permanent: Control CP - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control automàtic | Glossari Robòtica | Control de força >