Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Imatge digital

(f) Imatge representada amb pixels i amb una escala de grisos.

ES imagen digital.

FR image numérique.

Enllaç permanent: Imatge digital - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Imatge binària | Glossari Robòtica | Impuls màxim >