Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Precisió de trajectòria

(f) Capacitat d'un robot industrial per fer que el punt de referència del puny segueixi una trajectòria predeterminada, en el mateix sentit, un nombre determinat de vegades.

ES precisión de trayectoria.

FR exactitude de trajectoire.

EN path accuracy.

Enllaç permanent: Precisió de trajectòria - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Precisió de posa multidireccional | Glossari Robòtica | Precisió de velocitat de trajectòria >