Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Resolució espacial

(f) Separació mínima entre dos punts d'una escena que un sistema de visió artificial pot distingir.

ES resolución espacial.

FR résolution spatial.

Enllaç permanent: Resolució espacial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Resolució d'imatge | Glossari Robòtica | Retroacció >