Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor de visió

(f) Sensor òptic que dóna la informació en forma d'imatge.

ES captador visual.

ES sensor de visión.

FR capteur de vision.

Enllaç permanent: Sensor de visió - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor de força | Glossari Robòtica | Sensor extern >