Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor extern

(f) Sensor que obté informacions externes a l'estructura mecànica corresponents a l'entorn de treball.

ES captador exteroceptivo.

FR capteur externe.

FR senseur externe.

EN external sensor.

Enllaç permanent: Sensor extern - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor de visió | Glossari Robòtica | Sensor intern >