Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor intern

(f) Sensor que obté informacions sobre l'estructura mecànica, com ara posicions, desplaçaments i velocitats dels eixos.

ES captador propioceptivo.

FR capteur interne.

FR capteur propioceptif.

EN internal sensor.

Enllaç permanent: Sensor intern - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor extern | Glossari Robòtica | Sensor òptic >