Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa aèria total

(t/ha)

Suma de la biomassa de totes les fraccions aèries dels arbres, és a dir, les biomasses de fusta, d'escorça, de branques i de fulles, en pes sec.

Enllaç permanent: Biomassa aèria total - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Àrea basal d'albeca | Glossari Terminologia forestal | Biomassa de branques >