Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa de branques

(t/ha)

Pes sec de totes les branques (fusta i escorça) que surten del tronc de tots els arbres d'una estació, expressada per unitat de superfície. Aquesta variable es calcula coneixent pels arbres tipus el nombre, el diàmetre i el pes en sec de les branques sense les fulles.

Enllaç permanent: Biomassa de branques - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa aèria total | Glossari Terminologia forestal | Biomassa de fulles >