Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa de fulles

BF (t/ha)

Pes sec de les fulles de tots els arbres d'una estació, expressada per unitat de superfície. Aquesta variable es calcula coneixent pels arbres tipus el nombre i el diàmetre de les branques i el pes en sec de les fulles de cada branca.

Enllaç permanent: Biomassa de fulles - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa de branques | Glossari Terminologia forestal | Biomassa de fusta >