Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa de fusta

(t/ha)

Pes sec de fusta del tronc (no inclou la fusta de les branques) des de la base fins a l'àpex de tots els arbres d'una estació, expressada per unitat de superfície. La biomassa de fusta es calcula multiplicant el volum de fusta per la densitat de fusta.

Enllaç permanent: Biomassa de fusta - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa de fulles | Glossari Terminologia forestal | Biomassa d'escorça >