Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Biomassa llenyosa aèria total

(t/ha)

Suma de les biomasses de les fraccions llenyoses, sense tenir en compte les arrels, és a dir, les biomasses de fusta, d'escorça i de branques.

Enllaç permanent: Biomassa llenyosa aèria total - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa d'escorça | Glossari Terminologia forestal | Bosc amb presència de coníferes >