Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc amb presència de coníferes

Definit per les estacions on hi ha alguna conífera de més de 5 cm de diàmetre normal.

Enllaç permanent: Bosc amb presència de coníferes - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Biomassa llenyosa aèria total | Glossari Terminologia forestal | Bosc amb presència de planifolis >