Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc amb presència de planifolis

Definit per les estacions on hi ha almenys un planifoli de més de 5 cm de diàmetre normal.

Enllaç permanent: Bosc amb presència de planifolis - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc amb presència de coníferes | Glossari Terminologia forestal | Bosc de coníferes >