Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc de coníferes

Definit per les estacions on tots els arbres de més de 5 cm de diàmetre normal són coníferes.

Enllaç permanent: Bosc de coníferes - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc amb presència de planifolis | Glossari Terminologia forestal | Bosc de planifolis >