Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc de planifolis

Definit per les estacions on tots els arbres de més 5 cm de diàmetre normal són planifolis.

Enllaç permanent: Bosc de planifolis - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc de coníferes | Glossari Terminologia forestal | Bosc dominant de coníferes >