Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc dominant de coníferes

Definit per les estacions on dominen les coníferes.

Enllaç permanent: Bosc dominant de coníferes - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc de planifolis | Glossari Terminologia forestal | Bosc dominant de planifolis >