Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc dominant de planifolis

Definit per les estacions on dominen els planifolis.

Enllaç permanent: Bosc dominant de planifolis - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc dominant de coníferes | Glossari Terminologia forestal | Bosc homogeni de coníferes >