Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc homogeni de coníferes

Definit per les estacions homogènia de coníferes.

Enllaç permanent: Bosc homogeni de coníferes - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc dominant de planifolis | Glossari Terminologia forestal | Bosc homogeni de planifolis >