Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc homogeni de planifolis

Definit per les estacions homogènia de planifolis.

Enllaç permanent: Bosc homogeni de planifolis - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc homogeni de coníferes | Glossari Terminologia forestal | Bosc mixt >