Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc mixt

Definit per les estacions on cap espècie arbòria ocupa més del 50% en àrea basal. Seran estacions on com a mínim hi ha 3 espècies arbòries de més de 5 cm de diàmetre normal i cap d'elles supera el 50% de l'àrea basal total de l'estació.

Enllaç permanent: Bosc mixt - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc homogeni de planifolis | Glossari Terminologia forestal | Bosc mixt de coníferes i planifolis >