Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Bosc mixt de coníferes i planifolis

Definit per les estacions o hi ha barreja de coníferes i planifolis.

Enllaç permanent: Bosc mixt de coníferes i planifolis - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc mixt | Glossari Terminologia forestal | Caducifoli >