Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Caducifoli

Arbre que perd les fulles quan arriba l’estació desfavorable (roure pènol, àlber, etc.). Aquest tipus juntament amb els escleròfil·les conformen el grup dels planifolis.

Enllaç permanent: Caducifoli - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Bosc mixt de coníferes i planifolis | Glossari Terminologia forestal | Classe diamètrica >