Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Classe diamètrica

CD

Cadascun dels intervals en què es divideix el diàmetre normal dels arbres. A l’IEFC les classes van de 5 en 5 començant als 5 cm.

Enllaç permanent: Classe diamètrica - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Caducifoli | Glossari Terminologia forestal | Cobertura >