Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Cobertura

Percentatge del sòl ocupat per la vegetació.

Enllaç permanent: Cobertura - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Classe diamètrica | Glossari Terminologia forestal | Cobertura arbustiva >