Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Coeficient de forma

Relació entre el volum real del tronc i el volum que tindria si fos un cilindre de base igual a la seva àrea basal i la mateixa altura.

Enllaç permanent: Coeficient de forma - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Cobertura arbustiva | Glossari Terminologia forestal | Conífera >