Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Conífera

Divisió de les gimnospermes, arbre que produeix llavors nues en cons, sobretot perennes i de fulla acicular (avet, pi roig, pi blanc, etc.).

Enllaç permanent: Conífera - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Coeficient de forma | Glossari Terminologia forestal | Creixement corrent >