Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Creixement corrent

(mm/any)

Increment en radi de fusta calculat com a mitjana dels darrers cinc anys.

Enllaç permanent: Creixement corrent - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Conífera | Glossari Terminologia forestal | Creixement mitjà >