Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Creixement mitjà

(mm/any)

Increment anual en radi de fusta que de mitjana ha tingut un arbre al llarg de la seva vida.

Enllaç permanent: Creixement mitjà - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Creixement corrent | Glossari Terminologia forestal | Densitat >