Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Densitat

(peus/ha)

Nombre de peus d'almenys 5 cm de diàmetre normal per unitat de superfície.

Enllaç permanent: Densitat - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Creixement mitjà | Glossari Terminologia forestal | Diàmetre normal >