Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Diàmetre normal

(cm)

Diàmetre del tronc d'un arbre mesurat a 1,30 m (a l'altura del pit) per sobre del terra.

Enllaç permanent: Diàmetre normal - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Densitat | Glossari Terminologia forestal | Diàmetre normal mitjà >