Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Diàmetre normal mitjà

DN (cm)

Diàmetre normal que li correspon a l'àrea basal mitjana dels peus d'una estació de mostreig.

Enllaç permanent: Diàmetre normal mitjà - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Diàmetre normal | Glossari Terminologia forestal | Dominància >