Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Escleròfil·la

Planta perenne de fulla dura i coriàcia (inclou l’alzina i l'alzina surera entre d'altres). S'inclou en el grup dels planifolis.

Enllaç permanent: Escleròfil·la - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Dominància | Glossari Terminologia forestal | Estació de mostreig >