Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Existències

Quantitat absoluta que hi ha d'una determinada variable per un àmbit geogràfic concret. Per exemple es poden donar les existències en nombre de peus d'una espècie en una comarca, els m3 del volum amb escorça d'una regió forestal, etc.

Enllaç permanent: Existències - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Estació de mostreig | Glossari Terminologia forestal | Fisiognomia >