Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Fisiognomia

(Geobotànica) Aspecte de la vegetació definit per la forma de les plantes que la constitueixen, sobretot per les espècies dominants dels diferents estrats.

Enllaç permanent: Fisiognomia - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Existències | Glossari Terminologia forestal | Fullaraca >