Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Fullaraca

Conjunt de fulles provinents dels arbres i arbusts d'origen reconeixible (horitzons L i F) que s'acumulen a la superfície del sòl.

Enllaç permanent: Fullaraca - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Fisiognomia | Glossari Terminologia forestal | Homogènia >