Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Índex d’àrea foliar

IAF (m2/m2)

Quantitat de superfície de fulles (1 cara) per unitat de superfície de sòl. La superfície de fulles es calcula sabent la biomassa de fulles i la massa específica foliar.

Enllaç permanent: Índex d’àrea foliar - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Increment anual del volum amb escorça | Glossari Terminologia forestal | Indicador dendromètric >